Kutatás és tanítás

Fő érdeklődési, kutatási területem a kommunikációs hajlandóság mértékének, valamint az azt befolyásoló individuális különbségeknek a feltérképezése.
2014-es (BA) szakdolgozati tanulmányomban az elméleti hátteret alátámasztó kvalitatív kutatással hasonlítottam össze egy angol nyelven alapvetően kommunikatívabb, valamint egy kevésbé beszédes egyetemi hallgatót, hogy rájöjjek kommunikációs hajlandóságuk eltérésének fő okára.

A 2017-es (MA) tanulmányom a fenti kutatás mentén haladt tovább, kvantitatív adatgyűjtéssel segítve azt. A kutatás ez alkalommal nemcsak magyar, hanem holland diákokat is vizsgált, melynek mentén összehasonlításra került a holland-magyar idegennyelv-oktatás, valamint a holland-magyar diákok kommunikációs hajlandóságának vizsgálata. 

A kutatások alapvető konklúziójaként elmondható, hogy a diákok kommunikációs hajlandóságát elsősorban nem a nyelvtudás szintje, hanem az angolul végzett tevékenységek időtartama, rendszeressége, valamint az esetleges hibázás miatti aggodalom szintje befolyásolta.
Ennek következtében a tanóráim alatt kulcsfontosságúnak tartom a nyugodt, kellemes, akár humor segítségével oldott hangulatot, valamint az olyan feladatok, tevékenységek végzését, amely a nyelvtanulót az órán kívüli nyelvhasználatra is motiválja.