Tanulmányok és tapasztalat

Nyitrai Vivien vagyok, okleveles angol-és magyartanár. Alapdiplomámat 2014-ben, mesterdiplomámat pedig 2017-ben vettem át a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karán. Tanulmányaimat a kommunikációs hajlandóságot feltérképező alkalmazott nyelvészeti kutatások kísérték. Az egyetemi tanulmányaimat elkísérő általános-és középiskolai szakmai gyakorlatokon kívül közel 8 éve adok személyes-és online magánórákat. 


Az idegennyelven történő kommunikációnak nagy jelentőséget tulajdonítva, már a gimnáziumi tanulmányaim alatt tudatosan építettem kapcsolatot külföldi diákokkal, majd egyetemistaként különböző országokból érkező hallgatókkal.
A külföldi munkavállalások során igyekeztem a tanítás folyamatát segítő készségeimet fejleszteni. Ezek közé sorolható a saját angoltudásom folyamatos fejlesztése, angolszász országokból származó emberekkel való munkával pedig a kultúra, és úgy a nyelv alaposabb megismerése.
Úgy gondolom, hogy napjainkban az angoltudás, „angolul beszélni tudni” egyre fontosabbá válik. Legyen szó jobb munkahelyről, egy bizonyos szakterület hivatalos nyelvéről, szórakozásról, utazásról – az angol nyelv ismerete hasznunkra lesz.